4
تیر

این منم...بی تو...

باد می وزید پرده را به کنار می زد،هر چه صدای باد بلندتر بود ،پرده هم با سرعت بالاتر می رفت.

پشت پنجره ،کتابی در دست چنان به پرده چشم دوخته و نبودن تو را در لحظه لحظه اش به تماشا نشسته است ،گویی که این تو نیستی که در زندگی اش نیستی

تو که هر دم در ذهن او با خودش زندگی می کنی….
جلوتر می روم با افکارش در حال عشق بازیست،سالیانیست که تو رفته ای و یادت را به یادگار برایش گذاشته ای…
آری این منم…بی تو…


free b2evolution skin
16
خرداد

همنوایی با ابوحمزه

همنوا با ابوحمزه

چرا نباید گریه کنم
نفسم با من دغل می کند
گریه می کنم
آری
کیست بدحال تر ازمن
گریه می کنم
برای تنهایی ام
برای دوری از تو
براستی این دوری گریه ندارد


free b2evolution skin
4
خرداد

بدهکارترین آدم عالم ...

همه بِدِهیهایم را که هم صاف کنم

در این حجم عادت ها و هوس ها

دوباره بدهکارترین آدم عالم منم.

اما آغوشم مدتهاست منتظر بغل های توست…

پی نوشت : بعد از مدت ها حس می کنم که در بغل تو در آغوش گرم تو زیر نگاه مهربانت جا گرفته ام… ممنونم همین …


free b2evolution skin
25
اردیبهشت

گاهی باید رفت

گاهی باید رفت

 

گاهی باید رفت

در امتداد جاده ای که با اختیار تو رقم می خورد

نخواستم در این جاده باشم

نه به انتها می اندیشم

خسته ام

نه از کسی

از بار دو عالمی

که در امتداد این جاده رقم می خورد

عصیان گناه می شکند کمر این جاده را

در تلاطم این خطوط

می رقصند شیطان ها

و منم تنها

با کوله بار گناه

دلتنگ نگاه تو

 


free b2evolution skin
22
اردیبهشت

بی تو...

جایی خواندم هر آدمی یک روز باید خودش را یک جا ،جا بگذارد و برود…

ومن خندیدم…

اما حال ماه هاست که فصل ها رنگ خزان به خود گرفته و تقویم دائم ورق می خورد و به فصل ها لباس های سبز وشادمی پوشاند اما غافل از اینکه حقیقت آنها همان خزان است…

تا تو نباشی دنیایم همین است خزان…

ای عاشقانه ام بی تو تمام فصل ها رنگ خزان گرفته 


free b2evolution skin
 
ایده های درآمد زا