19
آبان

دوست فرفري :)

وقتي عطر دوست  نمي وزد،سحرهاي بي عطر چه سود…

+ يا علي


free b2evolution skin
18
آبان

يادمان رفت

يادمان رفت تفاوتي ندارد مجازستان با دنياي واقعي

چه در شلوغي مجازستان گم شوي چه در هياهوي اين دنيا با تمام شلوغي شهر و دود و بوغ آن 

كسي هست…

آري ،يادمان رفت 

در اندرون من خسته دل ندانم کیست؛
که من خموشم و او
در فغان و در غوغاست…*

 

*حافظ


free b2evolution skin
18
آبان

همنوایی با ابوحمزه

همنوا با ابوحمزه

چرا نباید گریه کنم
نفسم با من دغل می کند
گریه می کنم
آری
کیست بدحال تر ازمن
گریه می کنم
برای تنهایی ام
برای دوری از تو
براستی این دوری گریه ندارد


free b2evolution skin
18
آبان

قطعه ای از رخ تو

مثل کسی که
فانوس به دست
دیوارهای خالی اتاق دل را
از تصویرهای خیالی پر می کند

 آخرین میخ دلتنگی

جای قاب خالیست که

قطعه ای از رخ تو را کم دارد :)

 

چرند نوشت :دلتنگی عجب تًنگ ظریفیست تا تقی می زنم به آن می شکند :)

 

 

 


free b2evolution skin
16
آبان

شب...

روزها روی هم می لولند و غلت می زنند و پیش می روند اما شب ها با سیاهی اش ساعت های طولانی هم مسیر و هم داستان زندگی بی روحت می شود و آنقدر با هم تبانی می کنند تا خوب زمان کش بیاید و سهم شب بیشتر از روز.

روز هر کاری کند و تو را خسته کند تا سهم بیشتری از زمان را برای خودش بخرد و شب را مغلوب خود کند .
همین که تاریکی رخ می نماید تاریکی تو را مانتد جغدی بیدار و برای هم آغوشی و هم صحبتی  ،اما آرام آرام پیش می رود انبوه حجم های اندوه می تازد و از میان قله های دل عبور می کند و تو باز با این پهنه از سیاهی بر دل می مانی من نيز شبم
شبی … که شبی به پایان می رسم  اما با شب در تاریکی شب معلق می مانم تا روز موعود همان روز وعده داده شده …


free b2evolution skin